Onderdeel van

Rafaël Nederland
Onze gemeente is als kerkgenootschap aangesloten bij het kerkgenootschap van Rafaël Nederland. Rafaël Nederland is dus onze ‘familie’. Op de website van Rafaël Nederland vind je een overzicht van onze identiteit, visie, kernwaarden en geloofspunten. Ook zijn er op deze website gegevens van andere Rafaël gemeenten in Nederland te vinden.

Foursquare Church
Rafaël Nederland is aangesloten bij The Foursquare Church. Bij The Foursquare Church zijn wereldwijd in 140 landen, 68.000 gemeenten/ontmoetingsplaatsen en zo’n 7,5 miljoen gemeenteleden aangesloten. Kijk op de website voor meer informatie over onze wereldwijde ‘familie’.

Aimee Semple McPherson; oprichtster van de International Church of the Foursquare Gospel.