Zondagse diensten

De samenkomsten op zondag zijn open voor iedereen! Als je ons bezoekt hopen we dat je ervaart dat het een omgeving is van liefde, aanvaarding en vergeving. Een omgeving van Gods aanwezigheid. Je mag komen zoals je bent!

Wat doen we?
We aanbidden Jezus om wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. We doen dat met samenzang, gebed en studie in de Bijbel. Soms is er dans of drama of zijn er getuigenissen van mensen. Ze vertellen dan bijvoorbeeld iets over hoe Jezus hun leven veranderde of over een zendingsreis. Na afloop van de dienst drinken we samen koffie.

Kinderen
Een kwartier nadat we zijn gestart in de gezamenlijke ruimte gaan de kinderen vaak naar hun eigen samenkomst. Daar kunnen ze op hun eigen niveau over God en Jezus verder leren. Er zijn kindergroepen voor iedere basisschoolgroep. Natuurlijk geven we de peuters en babies ook alle aandacht die ze nodig hebben.

Expressie
Een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten is het samen aanbidden van onze Heer. Deze aanbidding vanuit ons hart uiten we op verschillende manieren. Naast zang en muziek is er ook ruimte voor andere vormen van expressie, zoals een symbolisch bloemstuk, dans etc.

Je bent welkom!
We hopen dat onze samenkomsten je helpen ‘groeien’ in je relatie met Jezus. Ons doel is dat je Hem beter leert kennen en meer ontdekt van Zijn plan voor jouw leven en voor Zijn Gemeente wereldwijd.

Bekijk de agenda voor actuele informatie over de zondagse samenkomsten.